FAQs Complain Problems

नेपाल सरकारको नीति अनुसार यस खानीखोला गाउँपालिका वडा नं. ५ मा आज देखि व्तक्यिगत घटना दर्ता लगायत पूर्ण रुपले अनलाईन सिस्टमद्वारा कामको थालनी |