"संबिधान दिवस- २०७६ को अवसरमा गाउँपालिकामा गरिएको दिप प्रजवलनको केहि झलकहरु"