FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

कतार एयरकोQR652(मार्च17,2020),एयरअरेवियाकोG9537(मार्च19,2020)भिष्टाराएयरUK155(मार्च20,2020)वा भारत तथा तेश्रो मुलुकवाटआएका खानीखोला गाउँपालिका कोही व्यक्ती आएको भए 9851225957 ,9851016312 ,9841508472 र वडा अध्यक्ष/सचिवलाइ खवर गरि सहयोग गर्नु हुन अनुरोध छ ।

कतार एयरको QR652 (मार्च 17,2020), एयर अरेवियाको G9537(मार्च 19,2020) र भिष्टारा एयर UK155 (मार्च 20,2020) बाट नेपाल आएका मध्ये खानीखोला गाउँपालिका अन्तरगतका कोही व्यक्ती आएको थाहा पाउने जाे कोही महानुभावहरुले तुरुन्त 9851225957 ,9851016312 ,9841508472 वा सम्वन्धीत वडा अध्यक्ष वडा सचिवहरुलाइ खवर ग

"यस गाउँपालिकाबाट तथा अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवाहरु चैत्र ०९ गते देखि २१ गते शुक्रबार सम्मका लागि स्थगित गरिएको बारे"

"न्युनतम रोजगारीमा संग्लन हुनको लागि निवेदन दिने बारेमा सुचना"

दस्तावेज: 

"आधारभुत तह (कक्षा-८) उत्तीर्ण परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा"

"खाता संचालन सम्बन्धमा"

"खाता संचालन सम्बन्धमा"

श्री सबै आधारभुत विधालय\माध्यामिक विधालय- खानीखोला गाउँपालिका अनतर्गत, काभ्रे ।

Pages