FAQs Complain Problems

७९-८०

"लिजामा प्राप्ताङ्क नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना"

दस्तावेज: 

"सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना"

"खानीखोला प्रतिभा सम्मानका लागि गाउँपालिकामा आवेदन दिने फारमको ढाँचा"

"खानीखोला प्रतिभा सम्मान २०७९ का लागि आवेदन दिने सम्बन्धमा सूचना"

"ताम्बा/डम्फू र व्हाईखा (कविता) प्रतियोगिताबारे सूचना"

Pages