FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

"आधारभूत तह (कक्षा- ८) उत्तीर्ण परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा"

श्री सबै आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयहरु,

खानीखोला गाउँपालिका अन्तर्गत, काभ्रेपलाञ्चोक ।

"सम्झौता गर्न आउने बारे"

- श्री अमृता कन्स्ट्रक्सन, 

फापरबारी- २, मकवानपुर ।

कोभिड १९ को खोप सम्बन्धी संशोधित सूचना

कोभिड १९ को खोप सम्बन्धमा यस अघिको सुचनामा ५५ बर्ष भनिएकोमा सुचना सच्याइ ६५ बर्ष माथी उमेरका सबै भएकोमा सबैमा जानकारी गराउदछौ ।

Pages