FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

"Invitation for Bids"

"कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना"

 (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति: २०७८।०५।२८)

"बैठकमा उपस्थित हुने बारे"

- श्री सबै सामुदायिक विद्यालयका प्र.अ. ज्यू,  

खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक ।

Pages