FAQs Complain Problems

खानीखोला गाउँपालिकाको केन्द्र

Read More

खानीखोला गाउँपालिकाको पुरा दृश्य

Read More

खानीखोला गाउँपालिका वडा नं. २ स्थित भिमसेनथान मन्दिर

Read More

संक्षिप्त परिचय

यस काभ्रे जिल्ला खानीखोला गाउँपालिका साविक ७ वोटा वडा (फलामेटर-१, फलामेटर-२, डाँडागाउँ-३, डाँडागाउँ-४, सल्मेचाकल-५,साल्धरा-६, मिल्चे-७) गरि 

Pages

जानकारी