FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय उत्पादन खरिद तथा बिक्री केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 08/24/2023 - 14:04 PDF icon staniya krishi tatha bikri kandra sanchalan Final.pdf
करार शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धि कार्यविधि- २०७७ ७७/७८ 09/25/2021 - 13:40 PDF icon करार-शिक्षक-नियुक्ति-सम्बन्धि-कार्यविधि- २०७७.pdf
खानीखोला गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७७ ७७/७८ 09/23/2021 - 15:24 PDF icon खानीखोला-गाउँपालिका-शिक्षा-ऐन-2077-Education-Act.pdf
खानीखोला-गाउँपालिकाको-शिक्षा-योजना-कार्यान्वयन-कार्यनीति-२०७७ ७७/७८ 09/23/2021 - 15:22 PDF icon खानीखोला-गाउँपालिकाको-शिक्षा-योजना-कार्यान्वयन-कार्यनीति-२०७७.pdf
उपभोक्ता समिति गठन एवं योजना संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 09/09/2019 - 15:11 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन एवं योजना संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य, २०७४.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७५ ७५/७६ 09/09/2019 - 15:04 PDF icon न्या.स. उजुरीको कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा बनेको ऐन,२०७५.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/09/2019 - 14:58 PDF icon ७ स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७५ final.pdf
गाउँपालिकाका पदाधिकारीको आचारसंहिता, २०७५ ७५/७६ 09/09/2019 - 14:57 PDF icon ७ गाउँपालिकाका पदाधिकारीको आचारसंहिता final.pdf
गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/09/2019 - 14:54 PDF icon ६गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ final.pdf
वडा कार्यालय आर्थिक कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/09/2019 - 14:52 PDF icon ६ वडा कार्यालय आर्थिक कार्यविधि २०७५ final.pdf

Pages