FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

"कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना"

"आगामी आ•व• २०८१/०८२ को नीति, कार्यक्रम पेश तथा गाउँसभा सम्बन्धमा"

"कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा"

"ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा ओसारपसार सम्बन्धि सूचना"

"आगामी आ•व• २०८१/०८२ को लागि योजना पेश गर्ने बारे"

Pages