FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

"EMIS अपडेट गर्ने आन्तरिक सूचना"

"विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा"

-श्री सम्पूर्ण वडा कार्यालय,

 खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक ।

"खानीखोला गाउँपालिकाकाे आ.व. २०७८/७९ नवाैं गाउँसभामा बजेट प्रस्तुतिकरणका केहि झलकहरु"

"योजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा"

"उपस्थित हुने सम्बन्धमा"

Pages