FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

“ई-हाजिरी र कर्मचारी पोशाक सम्बन्धमा”

"नीति तथा कार्यक्रम र अनुमानित आय व्यय (बजेट) सम्बन्धमा"

"योजना तर्जुमा सम्बन्धमा"

"IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा"

- श्री सामुदायिक विद्यालय (सबै),

खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक 

"आवश्यक निर्देशन दिइएको बारे"

- श्री सबै सामुदायिक विद्यालहरू,

खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक ।

Pages