FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

"लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा"

"प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण (IEE) प्रतिवेदन तयारि सम्बन्धि पुन: प्रकाशित सार्वजनिक सूचना"

"कोखाजोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (११६ मे.वा.) को वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना"

"विभिन्न पदहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशन तथा परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा"

"प्राविधिक सहायक तथा रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशन तथा परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा"

Pages