FAQs Complain Problems

"नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्बन्धि सूचना"

"नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्बन्धि सूचना"

प्रस्तुत विषयमा यस खानीखोला गाउँपालिकामा जनस्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकको आर्थिक तथा दक्ष प्राविधिक सहयोग र खानीखोला गाउँपालिकाको आयोजनामा जनरल फिजिसियन, हाडजोर्ने, दन्त रोग, बाल रोग, स्त्री तथा प्रसुती रोग, नाक, कान, घाँटी, आँखा तथा छालाका रोगहरूको चेकजाच विभिन्न विशेषज्ञहरूद्वारा तपसिलको मिति, समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्बन्धित सबै उपस्थित भई उक्त नि:शुल्क उपचार सेवा लिनु हुन अनुरोध गर्दछौ |

तपसिल:

मिति: २०८१/०२/०८ र २०८१/०२/०९ गते
समय: बिहान १०:०० बजे देखि दिनको ४:०० बजे सम्म 
स्थान: ताल्ढुंगा स्वास्थ्य चौकी, ताल्ढुंगा |

नोट: गाउँपालिका अन्तर्गतका अपाङ्गता परिचयपत्र समेत नविकरण सोही मिति २०८१/०२/०९ गते गरिने हुँदा सम्बन्धित सबैमा जानकारि गराईन्छ |

       आयोजक
खानीखोला गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
साल्मेचाकल, काभ्रेपलाञ्चोक

आर्थिक वर्ष: