FAQs Complain Problems

अध्यक्ष श्री ईन्द्र बहादुर थिङ्ज्युको अध्यक्षतामा ताल्ढुङ्गा शहरी विकास योजना अन्तर्गत विज्ञ कर्मचारी टोली सहितको ताल्ढुङगा शहरी विकासका लागि सरोकारवाला ताल्ढुङ्गा तथा खानीखोला बासी स्थाइ नागरिकको उक्त योजना कार्यान्वयन सम्बन्धि भेला ।