FAQs Complain Problems

यस खानीखोला गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नं. ५ र ६ को भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गाको निस्सा वितरण गर्दाको केही झलक