FAQs Complain Problems

यस गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नं. ७ को भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गाको निस्सा वितरण कार्य सम्पन्न भएको छ ।