FAQs Complain Problems

आज मिति २०८० साल माघ २४ गतेका दिन यस खानीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री ईन्द्र बहादुर थिङज्यूको अध्यक्षतामा यसै गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नं• २ को फलामेटार स्वास्थ चौकी भबन उद्घाटन गर्दाको केही झलकहरू ।