FAQs Complain Problems

यस खानीखोला गाउँपालिकाको आ.व. २०८०/०८१ को नीति अनुरूप ''कफीमा जसको उत्पादन उसैलाई अनुदान'' कार्यक्रम अन्तर्गत कृषक समूह तथा कृषि सहकारीमा आबद्ध कृषकहरुलाई गाउँपालिका अध्यक्ष श्री ईन्द्र बहादुर थिङज्यूद्वारा अनुदान वितरण कार्यक्रम गर्दाको केही झलकहरू।