FAQs Complain Problems

"आधारभूत तह (कक्षा- ८) उत्तीर्ण परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा"

श्री सबै आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयहरु,

खानीखोला गाउँपालिका अन्तर्गत, काभ्रेपलाञ्चोक ।

आर्थिक वर्ष: