FAQs Complain Problems

"आवश्यक निर्देशन दिइएको बारे"

- श्री सबै सामुदायिक विद्यालहरू,

खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक ।

आर्थिक वर्ष: