FAQs Complain Problems

कोभिड १९ को खोप सम्बन्धी संशोधित सूचना

कोभिड १९ को खोप सम्बन्धमा यस अघिको सुचनामा ५५ बर्ष भनिएकोमा सुचना सच्याइ ६५ बर्ष माथी उमेरका सबै भएकोमा सबैमा जानकारी गराउदछौ ।

आर्थिक वर्ष: