FAQs Complain Problems

"प्रभावकारी सूचना प्रवाह सम्बन्धमा"

- श्री वडा कार्यालयहरू सबै,

खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक ।

आर्थिक वर्ष: