FAQs Complain Problems

मिति २०७९ असार १० गते गाउँसभामा प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा वजेट वक्तव्य प्रस्तुतिको सन्दर्भमा गाउँ कार्यपालिकाकाे छलफलमा सहभागी कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू ।