FAQs Complain Problems

"विद्यार्थी मुल्याङ्कन गरी नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा"

- श्री सबै सामुदायिक विद्यालयहरु,  

खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रे ।

आर्थिक वर्ष: