FAQs Complain Problems

यस खानीखोला गाउँपालिकाको १३औँ गाउँसभामा आ.ब.२०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अधिवेशन खानीखोला गा.पा. अध्यक्ष श्री ईन्द्र बहादुर थिङ र उपाध्यक्ष श्री दोर्जेमान जिम्वाज्यूबाट समुउदघाटन भएको छ ।