FAQs Complain Problems

खानीखोला गाउँपालिका अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा गाउँपालिका अध्यक्ष श्री इन्द्रबहादुर थिङ ज्यूले विभिन्न व्यक्तित्वहरूको उपस्थिमा घोषणा गर्नुभयो ।