FAQs Complain Problems

७७/७८

"उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको सूचना (अनुसूची-१०)"

"निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा (अनुसूची-९)"

दस्तावेज: 

"उम्मेदवारको अन्तिम नामावलि (अनुसूची- ८)"

"नाम फिर्ता रिपोर्ट (रुजु भएको)"

Pages