FAQs Complain Problems

७७/७८

""सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना""

"गुनासो सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चलान सम्बन्धी सूचना"

"सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना"

"विद्यालय लेखा परीक्षण सम्बन्धमा"

"विद्यार्थिहरुका लागि कोभिड- १९ विरुद्दको खोप दिने सम्बन्धमा"

श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु,

खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक ।

Pages